Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Blacklight Oy
Osoite: Ristolantie 8 A 1, 00320 Helsinki
Muut yhteystiedot: admin@blacklight.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Pekka Pasanen
Osoite: Havumetsänkatu 27 C 41, 33820 Tampere
Muut yhteystiedot: +358442832475, admin@blacklight.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriä ylläpidetään yhteystietojen säilyttämistä varten. Yhteystietoja tarvitaan asiakassuhteen hoitamisessa ja mahdollisten väärinkäytösten selvittämisessä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaiden nimi- ja yhteystiedot sekä tiedot tilatuista palveluista ja niiden voimassaolosta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään sähköisesti asiakkailta itseltään. Tietoja ei kerätä muista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti minnekään.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä säilytetään kopiota pilvipalvelussa, jolloin tietoja voi siirtyä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto: Asiakasrekisterin paperiversiota säilytetään yhtiön lukituissa toimitiloissa.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot: Asiakasrekisteri on sähköisesti suojattu yleisesti suositeltuja tietoturvakäytäntöja noudattaen. Asiakasrekisteriin on sähköinen pääsy vain yhtiön hallituksen jäsenillä.